آدرس دفترمرکزی موسسه ایران همایش

تهران میدان انقلاب ، خیابان کارگر شمالی ، کوچه مستعلی ، ساختمان ۲۵ ، دفتر مرکزی ایران همایش
تلفن : ۴۵۴۸ ۷۷۲۹-۰۲۱
همراه : ۴۵۴۸ ۵۵۵ ۰۹۳۰
سامانه : ۴۵۴۸ ۱۰۰۰